Elektřina

Dodávky elektřiny zajišťujeme zejména prostřednictvím vlastních elektráren. Doplňkově také díky řízenému nákupnímu systému od dalších nezávislých výrobců elektřiny a na velkoobchodních trzích.

Neúčtujeme žádné skryté poplatky za aktivaci nebo ukončování služeb dodávky. Ceníky elektřiny jsou stručné a jasné.

Odběratelům ze sítí VN a VVN a ze sítí NN s ročním odběrem nad 30 MWh připravíme individuální nabídku, která se přizpůsobí jejich specifickým požadavkům.

 

Soubory ke stažení

 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Plná moc pro změnu dodavatele

Příloha ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

Všeobecné obchodní podmínky

Informace pro odběratele, který je spotřebitelem ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

(Zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.)

 

Ceníky

platné od 1. 1. 2023

pro období mimo platnost regulace dle Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

Po dobu regulace dle Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. budou účtovány ceny dle tohoto Nařízení.

Elektřina 5.000 Kč/MWh bez DPH (6.050 Kč/MWh vč. DPH), stálý měsíční plat 130 Kč bez DPH (157,30 Kč vč. DPH).

 

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 10. 2022

 

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 5. 2022

 

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 1. 2022

 

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 11. 2021

 

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 8. 2021

 

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1.1.2021 do 31.07.2021

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast EG.D, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast EG.D, a. s.

 

ARCHIV

 

2020

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

2019

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

2018

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceníky pro rok 2017

Významní klienti

  • I.P. Connect
  • Acwa Power
  • KapiMost s.r.o.
  • KMK design
  • Batex CL