Plyn

Zajišťujeme dodávky zemního plynu.

Neúčtujeme žádné skryté poplatky za aktivaci nebo ukončování služeb dodávky. Ceníky plynu jsou stručné a jasné.

Odběratelům s ročním odběrem zemního plynu nad 30 MWh připravíme individuální nabídku, která se přizpůsobí jejich specifickým požadavkům.

 

Soubory ke stažení

 

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Plná moc pro změnu dodavatele

Příloha ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu

Všeobecné obchodní podmínky

Informace pro odběratele, který je spotřebitelem ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

(Zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.)

 

Ceníky

platné od 1. 1. 2023

pro období mimo platnost regulace dle Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

Po dobu regulace dle Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. budou účtovány ceny dle tohoto Nařízení.

Plyn 2.500 Kč/MWh bez DPH (3.025 Kč/MWh vč. DPH), stálý měsíční plat 130 Kč (157,30 Kč vč. DPH), mimo odběrové kategorie do 1,89 MWh/rok, kde platí ceníková cena 65 Kč (78,65 Kč vč. DPH).

 

Ceník plynu - distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu - distribuční oblast Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Ceník plynu - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 10. 2022

Ceník plynu - distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu - distribuční oblast Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Ceník plynu - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 5. 2022

Ceník plynu - distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu - distribuční oblast Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Ceník plynu - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 1. 2022

Ceník plynu - distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu - distribuční oblast Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Ceník plynu - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 12. 2021

Ceník plynu - distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu - distribuční oblast Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Ceník plynu - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 11. 2021

Ceník plynu - distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu - distribuční oblast Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Ceník plynu - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 10. 2021

Ceník plynu - distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu - distribuční oblast Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Ceník plynu - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1. 8. 2021

 

Ceník plynu - distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu - distribuční oblast Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Ceník plynu - distribuční oblast EG.D, a. s.

 

platné od 1.1.2021 do 31.7.2021

Ceník plynu – distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu – distribuční oblast Pražská plynárenská, a.s.

Ceník plynu – distribuční oblast EG.D, a. s.

 

ARCHIV

 

2020

Ceník plynu – distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu – distribuční oblast Pražská plynárenská, a.s.

Ceník plynu – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

2019

Ceník plynu – distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu – distribuční oblast Pražská plynárenská, a.s.

Ceník plynu – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

2018

Ceník plynu – distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu – distribuční oblast Pražská plynárenská, a.s.

Ceník plynu – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceník plynu pro rok 2017

 

Významní klienti

  • I.P. Connect
  • Acwa Power
  • KapiMost s.r.o.
  • KMK design
  • Batex CL