Plnohodnotný servis pro subjekty v elektroenergetice a plynárenství

Výrobcům elektřiny poskytujeme klientský servis spočívající v zajištění odbytu a obchodním vypořádání silové elektřiny z jejich výrobních zdrojů, především z malých vodních a volatilních fotovoltaických a větrných elektráren. Součástí je také vypořádání a vedení s tím související administrativy a další správa, průběžné hodnocení dodávek v čase a udržení výhodných cen za dodávanou elektřinu i do budoucna.

V individuálních případech řešíme

 

 • odborné řešení projektů v oblastech obnovitelných zdrojů energií, úspory energií, elektromobility aj., řešení poskytujeme v rozsahu od základního poradenství až po kompletní řešení od návrhu po vlastní realizaci, dle požadavku zákazníka;
 • spolupráce na získávání dotací na projekty oblastech obnovitelných zdrojů energií, úspory energií, elektromobility aj.;
 • nadstandardní přístup v podobě plného zajištění legislativních povinností vyplývajících zejména ze zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon a zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie;
 • konzultační činnost v oblasti elektroenergetiky od výroby, přes obchod až po spotřebu elektřiny;
 • hodnocení odběrů a dodávek dle diagramů;
 • zajištění komunikace mezi provozovateli distribučních soustav, obchodníky s elektřinou a velkými spotřebiteli elektřiny;
 • poradenskou činnost v obchodě s elektřinou z obnovitelných zdrojů;
 • odbornou pomoc při uvádění obnovitelných zdrojů energie do provozu a při jejich provozování;
 • poradenství v plynárenství, zejména v oblasti hospodaření se zemním plynem;
 • zajištění komunikace mezi provozovateli distribučních plynárenských soustav, obchodníky s plynem a velkými spotřebiteli plynu;
 • zastupování při komunikaci s Operátorem trhu, OTE, a. s. a Energetickým regulačním úřadem;
 • zastupování při uzavírání a ukončování (spotřebitelských) smluv na dodávky energií.

Významní klienti

 • I.P. Connect
 • Acwa Power
 • KapiMost s.r.o.
 • KMK design
 • Batex CL